Terminal

Z logů nebo souborů se jde vrátit pomocí Ctrl+z Odevření složky cd Výpis složky ls Odstranění souboru rm Spuštění jako root sudo Přepnutí do root su root Připojení na SSH ssh user@Ipadress Restart sudo reboot Výpis logu journalctl -au procesName Status procesu systemctl status procesName Otevření souboru/vytvoření když neegzistuje nano /etc/road/something/file.txt (sudo nano) Otevření souboru […]