Terminal

Z logů nebo souborů se jde vrátit pomocí Ctrl+z

Odevření složky

cd

Výpis složky

ls

Odstranění souboru

rm

Spuštění jako root

sudo

Přepnutí do root

su root

Připojení na SSH

ssh user@Ipadress

Restart

sudo reboot

Výpis logu

journalctl -au procesName

Status procesu

systemctl status procesName

Otevření souboru/vytvoření když neegzistuje

nano /etc/road/something/file.txt (sudo nano)

Otevření souboru v CL

more /etc/road/something/file.txt

Kopírování souboru

cp /etc/road/from/file.txt /etc/road/to/file.txt

Výpis procesů

ps -aux

Nejvyšší doba chodu systému

uptime